Aug

Vyshyvankovyy Festyvalʹ (Official Anthem)

 

Official anthem for 10th Anniversary of Vyshyvankovyy Festyvalʹ (Ukraine, Odesa).

Music by Vlad Plotnikov.